KNIHY

Záblesk

Ilustrovaná básnická je zrkadlením motívu lásky, vzťahov, ale aj vnútorného nepokoja a revolty mladého človeka, ktorý sa búri voči zaužívaným zvyklostiam a postojom každodenného života. Autor nadväzujúc na predchádzajúcu básnickú zbierku rozširuje svoj pohľad o nové témy či hĺbku ich stvárnenia....

Čas: Otázka osudu

Fantasy novela z prostredia antického Ríma Anotácia: Marcus a Iulia sú na prvý pohľad bežný manželský pár v  antickom Ríme. Dobové problémy a útok barbarských kmeňov donutí dvojicu újsť z malého mesta a vysporiadať sa s nástrahami udalostí. Postupne sa rozplieta uzol dobrodrúžneho príbehu. Ten...

Stačí vedieť málo

Básnická zbierka Anotácia: Debutová básnická zbierka slovenského autora. Jej ambíciou je vzbudiť povedomie jednotlivého človeka, pomôcť mu, či celkovo zobudiť dušu každého z nás, aby sa zamyslel nad svojím životom. Nejde o prázdne texty, hlavne v nich nehľadajte číru radosť, avšak šancu či túžbu...