Ilustrácia k básni Vážka

Ilustrácia k básni Vážka